Schilderijen serie ‘Hide/Seek’

Een silhouet of figuur op de rug gezien kan een treffend portret zijn. Vanuit die gedachte heb ik vier studiegenoten van mijn schilderopleiding geportretteerd in een ruimtelijke omgeving.

De serie gouaches ‘Hide/Seek’ gaat over (on)bereikbaarbeid en de afstand die tussen personen bestaat.